Kansalaistoiminnankeskus Matara on paikka, joka tarjoaa kansalaisille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Matara vahvistaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Keski-Suomen alueella. Kansalaistoiminnankeskuksen toiminnan tavoitteena on yhteistyön tehostaminen ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen niin järjestöjen välillä kuin järjestöjen, oppilaitosten ja julkisen sektorin välillä. Kansalaistoiminnankeskuksen tarkoituksena on palvella järjestötyöntekijöiden, Jyväskylän kaupungin, oppilaitosten kuin kansalaistenkin tarpeita.
Matarassa on laajaa osaamista järjestötyöstä, projektityöskentelystä, koulutuksien järjestämisestä, vapaaehtois- ja ver¬taistoiminnannasta. Kansalaistoiminnankeskus Matara tekee yhteistyötä myös Mataran ulkopuolisten järjestöjen ja säätiöiden kanssa.

Kansalaistoiminnankeskus Matara - hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT ry). Matarassa työskentelee noin 30 toimijaa, joista osa on järjestöjä ja osa Jyväskylän kaupungin toimijoita. Mataran järjestötoimijoihin lukeutuu paikallisia yhdistyksiä, valtakunnallisia järjestöjä ja vapaaehtoispohjalta toimivia järjestöjä.