Aspa/4you

Avartti - nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskus

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo

FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto ry

Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry / Tuttu - tukea ja toivoa tulevaan -hanke

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut (VAPARI)

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry

Japa ry:n lastipyörälainaamo

Jyväskylän SETA ry

Jyväskylän seudun invalidit ry

Jyväskylän seudun Nuorisoseura ryVirkku-hanke

Jyvässeudun 4H-yhdistys / Luotsaamo 2.0 / Start Up!

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Best Buddies -kaveritoiminta

Keski-Suomen Diabetesyhdistys

Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry 

Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry

Keski-Suomen kylät ry / Kyläsuunnitelmalla eteenpäin / Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Keski-Suomen Sydänpiiri ry / Apetta aivoille / Digisti kylässä / NaApurit - Nopean Avun Apurit -hanke

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) / Keski-Suomen Työpajatoiminnan koordinointi / Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt / Koutsaamo 2 /

KYT -järjestöpalvelut / Luontovoimaa! -hankePAIKKO / Välitin -hanke

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunta

Kuurojen liitto ry

Kuuloliitto ry

Monikulttuurikeskus Gloria ry / Info Gloria

Muistiliitto

Munuais- ja maksaliitto ry

Nuorten Suomi / Osallistuva nuori - osallistuva kunta -hanke

Näkövammaisten liitto ry

Suomen nuoret lesket ry

Suomen Nuorisoseurat ry

Syömishäiriöliitto-SYLI ry