OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Keski-Suomen keskussairaalassa ja Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

Vuoden 2018 aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty kokemusasiantuntijapohjaisia selvityksiä ja kokeiluja, joiden mukaan mm. potilaat kaipaavat hoitojaksojen aikana kohtaamista ja kuulluksi tulemista myös arjen tukemiseen. Lisäksi potilasjärjestöjen kokemusten mukaan kriittisissä pisteissä (sairastuminen, hoitojen päättyminen sekä sairauden uusiutuminen) potilaat kaipaavat enemmän tukea ja kohtaamista, jota esim. vapaaehtoiset voisivat tarjota. Tämä tarve korostuu entisestään uuden Keski-Suomen Sairaala Novan, valmistuessa (2020), jonka yhden hengen huoneissa ei vertaiskontakteja ja kohtaamisia synny luonnostaan potilaiden välillä. OLKA® -pisteiden (Mataran ja keskussairaalan) kautta tavoitetaan ihmisiä ennen sairaalajaksoa, sairaalajakson aikana sekä sen jälkeen. OLKA® :ssa asiointi ei edellytä diagnoosia.