matara white2

STM Tukee90 neg

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on hybridistrategian mukaisessa epidemian kiihtymisvaiheessa ja Jyväskylän kaupunki on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Tästä syystä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoituksen sekä turvavälimääräyksen asiakas- ja toimitiloihin, sekä yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin ajalle 13.8.–9.9.2021.

Määräys koskee mm. toimijoiden sisätiloja, yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun.

Lue lisää AVIn tiedotteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915733

Turvavälimääräyksen mukaisesti ja jotta lähikontaktit voidaan välttää, joudumme rajoittamaan henkilömääriä Mataran kokoustiloissa seuraavanlaisesti ajalla 13.8.–9.9.2021:

Saunio, Pyörre, Tähtimö, Kielo ja Lumme (maksimi 5 henkilöä*)

Hilla (maksimi 10 henkilöä*)

Talvikki (maksimi 11 henkilöä*)

Tourujoki-sali (maksimi 20 henkilöä*)

Matara-sali (maksimi 33 henkilöä*)

Matara-sali A-puoli (maksimi 22 henkilöä*)

Matara-sali B-puoli (maksimi 11 henkilöä*)

Mataran aulatila (maksimi 32 henkilöä*)

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilö. Edellä mainittuja osallistujamääriä (10 henkilöä) ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntalain pykälän 58 c velvoitteita.

* Huom! (16.8.2021) Aiempiin ilmoitettuihin henkilömääriin Mataran kokoustilojen osalta maksimihenkilömääriä on tarkasteltu uudelleen saatujen lisäohjeistusten pohjalta. Sisätiloissa on turvattava se, että henkilöllä on mahdollisuus pitää kahden metrin turvaväli niin halutessaan. Jos järjestätte yli 10 henkilön tilaisuuksia Mataran tiloissa, pyydämme toimittamaan Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen suunnitelman Mataran aulapalveluun ennen tilaisuutta. Suunnitelma on oltava nähtävillä tilassa tilaisuuden aikana. Suunnitelmapohja löytyy AVIn sivulta: https://avi.fi/etusivu

Mataraan tullessasi huomioi että meillä on edelleen voimassa maskisuositus, sekä huolehdithan myös turvavälien säilymisestä sekä yleisesti hyvästä käsihygieniasta. Koronaepidemian tilannetta seurataan koko ajan ja toimintaa muokataan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Pidetään Matara kaikille turvallisena!

Tuettu Veikkauksen tuotoilla, logo. Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo. Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki