Mataran luento: Sukupuolitettu työ

03 toukokuu 2017 14:00 – 15:30

Väitöskirjatutkijat Tiina Sihto ja Laura Mankki Jyväskylän yliopistolta tarkastelevat Mataran luennolla sukupuolittunutta työtä ja työelämää. Luennolla käsitellään esimerkiksi työmarkkinoiden muutosta, työn ja hoivan yhteensovittamista, kotitöiden sukupuolittuneisuutta sekä tasa-arvoisen työelämän kehittämistä.

Perinteiset sukupuoleen perustuvat tehtävät ja roolit ovat vahvasti läsnä yhteiskunnassamme, vaikka emme aina tiedosta sitä. Koulutus ja työmarkkinat ovat eriytyneet mies- ja naisaloihin. Työnjako heijastuu esimerkiksi palkkoihin, työsuhteen luonteeseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Olemme tottuneet pitämään Suomea tasa-arvoisena yhteiskuntana. Kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset työmarkkinat jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti miesten ja naisten töihin.
Sukupuolittuneisuus on haitallista kaikille. Toisaalta sukupuolineutraalius sanana saattaa herättää ennakkoluuloja.

Luento pidetään Tourujoki-salissa (Matarankatu 6B, Jyväskylä) ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Ei ennakkoilmoittautumista.

Luentosarja on suunniteltu yhteistyössä Mataran, Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.