Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Nuorten Keski-Suomen, tutummin Nuksun kaikissa toiminnoissa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota nuorten vaikuttamiseen edistämiseen. Vaikuttamisen edistäminen ei tokikaan ole vain tämän vuoden juttu, onhan Nuksu koordinoinut jo pitkään Jyväskylän Lasten Parlamenttia että maakunnallisen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (NÄKS) –vaikuttajaryhmän toimintaa.

Viimeisen vuoden aikana NÄKS-ryhmän kanssa on koottu ns. lasten ja nuorten huoneentaulut päättäjille, ohjaajille sekä vaikuttajalapsille ja –nuorille. Lisäksi on järjestetty mm. monenlaisia päättäjien ja nuorten kohtaamisia: NÄKS ryhmä on käynyt tapaamassa mm. Keski-Suomen kansanedustajia sekä kunnanjohtajia ja sivistysjohtajia, minkä myötä nuorten vaikuttaminen nytkähti monessa kunnassa selvästi eteenpäin.

Vaikuttamista valtakunnallisesti työllistymisen edistämiseen

Työttömistä nuorista koostuva Serpa-ryhmä sai myös osallistua merkittävään vaikuttamistyöhön, kun nuorten ajatuksia koottiin Työ- ja elinkeinoministeriön selvitykseen. Nuorten keskeisimmät huolenaiheet nuorisotyöttömyydessä koskivat negatiivisen työttömyysuutisoinnin mittavuutta sekä yritteliäisyyden tukemisen puutetta. Nuoret toivoivatkin tukea yrittäjyyden tukemiseen jo varhaisemmissa vaiheissa, ennen koulusta valmistumista.

Nuorten vaikuttaminen erityisesti omaan tulevaisuuteen on ollut tapetilla myös viikoittaisissa ryhmätapaamisissa. Esimerkiksi kouluihin hakeminen, työpaikkojen kartoittaminen sekä itsensä työllistämisen erilaiset mahdollisuudet ovat olleet tapaamisten aiheina. Ryhmän tukemana omien tulevaisuuden haaveiden esilletuominen on ollut keskiössä oman työelämäpolun hahmottamisessa.

Toukofestin teemana Vaikuta!

Kevään mittaan yläkouluilla, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on käyty keskusteluja aiheesta Nuorten hyvinvointi kouluissa. Näiden tulokset on koottu yhteen alueellisissa Nuorisofoorumeissa ajalla 11.4.–2.5. ja ne välitetään päättäjille 1.6. ToukoFestissä sekä STM:ään hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman käyttöön. Alakoululaisten ajatuksia koulun hyvinvoinnista pääsee katsomaan teatteriesityksenä, kun Luova lava –kerhojen yhteisesitys saa ensi-iltansa ToukoFestissä 31.5. klo 12.

Tämän vuotisen ToukoFestin teemana onkin Vaikuta! Teeman kautta halutaan aktivoida osallistujat pohtimaan lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ympärillämme oleviin asioihin, niihin pieniin kuin suuriin. Teemaa toteutetaan monipuolisesti: luvassa on mm. oppilaskuntien tapaamisia ja oppilaskuntien välisiä kisailuja, nuorten ja päättäjien kohtaamisia, Vaikuta! –julisteskaba sekä osallisuutta ja vaikuttamista edistäneiden palkitsemisia. Mukana ovat tänä vuonna myös poliittiset nuorisojärjestöt, ja toimintapisteiden pitäjät on haastettu virittämään oma aktiviteettinsa Vaikuta -teeman mukaiseksi.

Tervetuloa tapahtumaamme kurkkaamaan tunnelmaa, tapaamaan ToukoTiimiläisiä, kokemaan, näkemään, vaikuttumaan ja ennen kaikkea vaikuttamaan!

Lue lisää Nuorten Keski-Suomen toiminnasta:
www.nuortenkeskisuomi.fi
www.toukofest.fi
#nuortenajatuksetesiin -huoneentaulut tulostettavissa nettisivuilta

Vaikuttavin kevätterveisin; Eve, Tuulia, Eeva, Turo, Henna & Carita