matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Toukofest viimeistä kertaa Hippoksella 29.5.2019

Toukotiimistä Mataralle ilmestyy syyskuisena iltapäivänä paljon nuoria, jotka puhuvat Toukofestistä. He ovat tulleet ensimmäiseen Toukotiimin kokoukseen, josta alkaa matka kohti tapahtumaa. Tiimiläisiä on yläkoululaisista toisen asteen opiskelijoihin, jotka ovat kiinnostuneita tapahtuman järjestämisestä. Tiimissä on 20 nuorta sekä nyt keväällä mukaan tulleet HUMAK:in opiskelijat ja tapahtumaan mukaan tulevat vapaaehtoiset.

Tapahtuman suunnittelu alkaa heti, kun on saatu koko porukka kasaan ja jatkuu aina toukokuun loppuun saakka. Toukotiimi tekee tapahtumaa yhdessä Nuorten Suomi ry:n kanssa periaatteella “Nuoret tekee - aikuiset tukee”. Nuoret saavat pitkälti suunnitella kaiken ja tehdä tapahtumaa yhdessä porukalla.

Matarassa vietetään torstaina 9.5. Eurooppa-päivää. Tapahtumassa juhlitaan kaikkea, mitä Euroopan unionin avustusrahoilla on saatu aikaan Keski-Suomessa. Hyppäsin projektiin maaliskuun alussa, jolloin aloitin Mataralla tapahtuma-assistenttina. Yhteisöpedagogina olin tietoinen siitä, että Veikkauksen tavoin EU rahoittaa hankkeita, mutta oli silti hurjan mielenkiintoista tutustua lähemmin EU-rahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. EU-rahoittaa kaikkea, yritysten laiteinvestointeja, kalatalouden kehittämistä, syrjäytymisen estämistä ja työttömien tukemista. EU-rahalla tuetaan paljon asioita, jotka eivät muuten saisi rahoitusta. Rahalla tuetaan kehitystä, kokeilua ja uuden keksimistä. Tämän takia on ollut ihana olla suunnittelemassa tapahtumaa, jossa valokeilaan pääsee kaikki nämä hankkeet. Samalla hankkeet pystyvät verkostoitumaan toistensa kanssa ja tiedottamaan omasta toiminnastaan. Toivon, että hankkeiden kirjo tulee hyvin esiin ja muutkin näkevät, miten paljon EU-rahasta on hyödytty. 

Kotopaikka- ja Yhdessä enemmän -hankkeissa kehitettiin räätälöityjen koulutusten ja mentoriryhmätoiminnan avulla maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista. Yksi toivotuimpia koulutusteemoja on ollut monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Kohdekunnissa toivottiin, että erityisesti maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä ja interkulttuurista kompetenssia avataan.

Monikulttuurisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen keskusteluttajina ja kouluttajina kohdekunnissa toimivat kotoutumissuunnittelija Tiia Ollikainen ja Sara Robinson-Moncada (Yhdessä enemmän –hanke, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.) sekä lehtori Ulla Koukkari-Anttonen (Kotopaikka-hanke, Gradia Jyväskylä). He kokosivat yhteen 10 mielenkiintoista asiaa jokaisen oman kulttuurisen ajatushatun sisälle pohdittavaksi:

  1. Näytä, näe ja arkipäiväistä moninaisuutta

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n mukaan moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, taustoja ja rooleja. Moni meistä kuuluu eri ryhmiin, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin. Moninaisuuden huomioiminen tarkoittaa ihmisen identiteettiin kuuluvien erojen kunnioittamista turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on.

Vapaaehtoistoiminnan vaikutusta vapaaehtoisten hyvinvointiin on tutkittu ja tulokset puhuvat sen puolesta, että vapaaehtoistoiminnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia vapaaehtoisen hyvinvointiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vapaaehtoistoiminnan vaikutus sen palveluita tarvitsevalle henkilölle. Mikä vapaaehtoistoiminnassa on tärkeintä sen asiakkaalle? Miten asiakas suhtautuu siihen, että häntä saattaa auttaa joka kerta eri henkilö? Halusimme Vaparissa selvittää vapaaehtoistyötä vastaanottavien henkilöiden kokemuksia ja toiveita palveluihin liittyen.


Haastattelin kolmea kerta-avun asiakasta. Näitä kolmea asiakasta yhdisti se, että he olivat saaneet vapaaehtoistoiminnan palveluita useita kertoja ja useilta eri henkilöiltä. Heidän kaikkien oli myös vaikeaa, tai ainakin turvatonta, liikkua ulkona yksin. Haastateltavien taustat ja elämäntilanteet olivat hyvin erilaisia, mutta vastauksissa nousi esiin samoja piirteitä. Jokainen haastateltavista kertoi olevansa hyvin tyytyväinen saamiinsa vapaaehtoistoiminnan palveluihin.

STM Tukee90 matara white2 kyt white