matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Järjestötoiminta Jyväskylässä

Jyväskylä on oiva esimerkki kunnasta, jossa järjestöjen toimintaa tuetaan monipuolisesti. Monella järjestöpositiivisuuden mittarilla Jyväskylällä menee hyvin: kaupunkimme myöntää järjestöavustuksia ja antaa maksuttomasti tiloja yhdistysten käyttöön. Lisäksi Jyväskylä panostaa ylipäätään yhdistys- ja kansalaistoiminnan paikkoihin. Kaupunki rahoittaa osaltaan Kansalaistoiminnankeskus Mataraa, ja näin yhdistyksille voidaan tarjota kohtuuhintaisia kokous- ja toimintatiloja.

Tuore Keski-Suomen kuntatutka* kertoo järjestöpositiivista viestiä muualtakin maakunnastamme. Myös muissa kunnissa järjestöjen toimintaedellytyksiä turvataan mallikkaasti tila- ja avustuskäytännöin. Tätä myönteistä tilannekuvaa Keski-Suomen kunnista saimme nostaa esiin puheenvuorossamme valtakunnallisessa SOSTEtalk! -tapahtumassa 7.10.2019 Tampereella.

Työllisyyspäivä

PAIKKO

Osaamistodistus on yksi mataralainen innovaatio, jonka kehittäminen on hyvin olennaiselta osaltaan riippuvainen tästä vapaasta ilmapiiristä. Keskustelujen kuluessa saatu palaute, ehdotukset siitä, miten toimintaa tulisi suunnata ja näkemykset erilaisten kohderyhmien tarpeista saada osaamisensa esille, ovat muokanneet toimintaa. Ilman Mataraa PAIKKO ei olisi sitä mitä se on nyt.

Elokuun lopussa lanseerattu selainpohjainen osaamistodistustyökalu ja sen kehittämistyö ovat hyvä esimerkki siitä, millaisiin innovaatioihin hyvä työskentely-ympäristö johtaa. Kehittämisessä on huomioitu ammatillisen koulutuksen vaatimukset ja hallinnolliset ja lainsäädännölliset aspektit. Hyötyanalyysissa on pohdittu osaamistodistuksen tarpeellisuutta erilaisten organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmasta. Jo suunnitteluvaiheessa on voitu huomioida erilaisia toiminnan esteiksi mahdollisesti nousevia asioita.

Jos ajattelee kymmentä vuotta eteenpäin, se tuntuu pitkältä ajalta. Taaksepäin katsottuna se tuntuu hujahtaneen nopeasti. Suomen nuoret lesket ry:n perustamiskokous oli syyskuussa 2009. Leskien vertaistukitoiminta oli alkanut Jyväskylässä jo kymmenkunta vuotta aiemmin ja sitä oli toteutettu ensin vapaaehtoisvoimin ja sitten RAY:n projektirahoituksen turviin. Valtakunnallista yhdistystä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa. Myös rahoittaja näki tarpeen toiminnalle, Suomen nuoret lesket ry sai alusta alkaen yleisavustuksen toimintansa tueksi.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on alusta alkaen ollut Vertaistuesta voimaa surun keskellä. Kymmenen vuoden aikana toiminta on laajentunut valtavasti ja resurssitkin kasvaneet. Vertaistukea on tarjolla ryhmissä, viikonlopuissa, tapahtumissa, verkossa ja puhelimitse. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vertaistukitoiminnassa. Monet perustamiskokouksessa haaveillut asiat ovat toteutuneet, mutta toisaalta toiminnan tarve on kasvanut ja laajentunut.

Tiedottajan vuosi Kansalaistoiminnankeskus Matarassa

Näen vuoteni Matarassa vilistävän silmissäni kuin filminauhan. Monesti minut onkin nähty kameran takana, joskus kolmenkin kameran takana. Kolme kameraa, kaksi kättä ja yksi tiedottaja.

Tiedottajan työn monipuoliset tehtävät houkuttivat minua. Kun suoritin viimeisintä kurssia viime vuoden keväällä verkkokauppaosaajana, pääsin Mataraan harjoitteluun. Pääsin heti tekemään syksyn 2018 toimintakalenteria. Tämä olikin hyvä tapa tutustuttaa toimijoihin. Lähettelin sähköposteja ja etsin huoneita. Matarahan on siinä mielessä minulle tuttu, että toimin Monikulttuurikeskus Galleria Glorian galleristina vuosina 2012-2014. Monia tuttuja kasvoja tulikin vastaan. Silloin hoidin galleriaa ja tiedotusta liittyen gallerian toimintaan ja valokuvasin aktiivisesti kaikkia tapahtumia.

Valmistuin Jyväskylän yliopistosta Filosofian Maisteriksi taidekasvatuksen laitokselta ja Audiovisuaalisen viestinnän ammattilaiseksi verkkoviestinnän osaamisalalta valmistuin Jyväskylän aikuisopistosta 2016. Ja koska olen työskennellyt aikaisemmin gallerioissa, niin tiedottajan työn lisäksi olen hoitanut myös Mataran KäytäväGallerian ylläpitämisen ja markkinoinnin. Vaikka viimeisin koulutukseni käsitteli nimenomaan nettisivujen tekemistä WordPressillä, sitä työtä en ole tehnyt Matarassa. Teen kuitenkin päivityksiä nettisivuille ja osallistun KYTin nettisivujen suunnittelutyöryhmään ja Mataran tiedotustyöryhmään.

STM Tukee90 matara white2 kyt white