Pidän haasteellisesta työstä ja haluan kehittyä työssäni. Olen tehnyt reilun kymmen vuotta työtä kunnissa ja kuntayhtymissä. Tuolloin järjestökenttä on ollut yhteistyökumppani. Nyt yhteisökoordinaattorina toimiessa olen päässyt näkemään järjestötoiminnankenttää läheltä ja hyvin erilaisista lähtökohdista. Kahden vuoden työkokemus järjestökentältä on ollut antoisa ja erittäin avartava.

Somerkiven (2011, 16) mukaan järjestöillä on erityisiä tehtäviä ja ominaisuuksia verrattuna julkiseen tai yksityiseen sektoriin. Järjestöt edustavat mm. vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, ja toiminta perustuu dialogisuuteen, yhteisöllisyyteen ja luottamuksellisuuteen. Lisäksi enemmän kuin muilla sektoreilla, järjestökentällä painottuvat aatteellisuus, arvot, identiteetti ja moraali. Lähtökohtina toiminnassa ovat aatteellinen tarkoitus ja järjestön jäsenistön tahto sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutuksellisuus, yhteisöllisyys ja verkostoituminen näkyvät kahden vuoden työskentelyn jälkeen täällä Matarassa. Ja ne koetaan erityisen tärkeäksi. Mataran toimijat ovat löytäneet yhteisiä rajapintoja yhteisen hyvän löytämiseen ja sitä kautta hyvinvointia kuntalaisille. Samalla verkostoituminen näkyy siinä, että toimijat tekevät mielellään yhteistyötä Mataran ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on kuun lopussa toteutettava Tourujoen Yö-tapahtuma.

Tourujoen Yö on yhteisöllinen kulttuuritapahtuma, joka tarjoaa ohjelmaa kaikenikäisille. Tapahtuman toteuttajina on Mataran toimijoiden lisäksi, Valon kaupunki ja Jyväskylän Kangas-hankkeet, joukko paikallisia yrityksiä ja järjestöjä. Kaikkien työpanosta tarvitaan, jotta tapahtuma saadaan toteutettua. Tapahtuma tarjoaa ihmisille ohjelmallisten elämysten lisäksi tutustumismahdollisuuden Mataraan ja järjestötoimijoihin sekä mahdollisuuden ostaa myyntikojuilta erilaisia tuotteita. Ennen kaikkea Tourujoen Yö-tapahtuma tarjoaa niin meille toimijoille kuin kaikille kävijöille mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemiseen ja sen vahvistamiseen. http://matara.fi/index.php/fi/ajankohtaiset/kalenteri/icalrepeat.detail/2013/09/28/163/-/tourujoen-yo

Mataran yhtenä arvonahan on yhteisöllisyys, jonka kautta me työntekijät haluamme yhdessä luoda tekemisen iloa ja avoimuutta sekä vahvistaa osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Syksyisin terveisin,

Sari Naappi

Lähde:
Somerkivi, P. 2011. Johtajana järjestössä. Helsinki: Hakapaino Oy.

Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo.
Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
We use cookies
Sivujemme suunniteltu toiminta edellyttää evästeiden käyttöä. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.