Usein ajatellaan, että kuurojen kanssa kommunikointi sujuu aina helposti, kun otetaan esille kynä ja paperia ja aletaan suomeksi kirjoittamaan tai nykyisellä tavalla kirjoitellaan älypuhelimien näytölle. Tämä kirjoittamalla tapahtuva kommunikaatio onnistuu monilta viittomakielisiltä hyvin ja asioiden hoitaminen on vaivatonta tällä tavoin.

Viittomakielisten joukossa on kuitenkin niitä, joille vieraan puhutun kielen oppiminen on ollut haastavaa syystä tai toisesta ja kirjoittamalla toteutettu kommunikaatio ei olekaan itsestäänselvyys. He tarvitsevat tietoa asioista ja tukea asioiden hoitamiseen heidän omalla äidinkielellään viittomakielellä.

Suomessa on tullut voimaan vuonna 2015 viittomakielilaki, jonka tehtävänä on edistää viittomakielisten oikeuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Nämä asiat toteutuvat käytännössä siten, että viittomakielisillä on mahdollisuus saada tulkkipalvelua asiointiin ja opiskeluun, Yle on lähettää päivittäin Viittomakieliset uutiset ja tärkeimmät viranomaisten tiedotustilaisuudet ovat tulkattuja, kuten esim. eduskunnan istunnoista ja kyselytunneista televisiossa lähetetyt ohjelmat sekä vaikkapa viime vuosina usein nähdyt valtion johdon järjestämät viralliset koronatiedotustilaisuudet. Näistä asioista viittomakiliset ovat olleet kiitollisia ja he ovat kokeneet, että heitä kohdellaan aiempaa tasavertaisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.

On kuitenkin olemassa kuuroja, joita tämä julkinen tiedottaminen ja käytettävissä olevat tulkkauspalvelut eivät aina saavuta siten kuin sen tarkoitus on. Siksi heille on tarjolla apua Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittamista hankkeista, joiden avulla pystytään saavuttamaan lähes kaikki tietoa ja tukea tarvitsevat viittomakieliset kuurot ympäri Suomea.

Täällä Matarassa toimii tällä hetkellä kaksi tällaista hanketta. Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen ja Passi-ohjelman toimipisteet ovat B-siivessä 2.kerroksessa.

Passi- ohjelma tarjoaa pitkäaikaissairaille kuuroille ja kuurosokeille sekä tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista viittomakielellä että ennalta ehkäisevää toimintaa kaikille viittomakielisille. Pitkäaikaissairaat kuurot ja kuurosokeat saavat tietoa sairastamastaan pitkäaikaissairaudesta ja sen hoidosta, oppivat itsehoitoa ja saavat tukea sairauden kanssa selviytymiseen Passi-ohjelman avulla. Passi- ohjelma myös edistää pitkäaikaissairaiden kuurojen ja kuurosokeiden terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä kohderyhmälle soveltuvia hyvinvointitapahtumia, ryhmämuotoista toimintaa, vertaistapaamisia sekä valmistaa viittomakielistä ja selkokielistä materiaalia yhteistyössä asiantuntijajärjestöjen kanssa.

Passi-ohjelman toimintaan kuuluu myös Auttavan linjan päivystys 3 krt/ viikossa. Päivystys on tarkoitettu viittomakielisille, kirjoittamalla kommunikoiville sekä heidän omaisilleen. Palvelu antaa mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisista asioista sekä arjen tuomista haasteista/ onnistumisista luottamuksellisesti WhatsApp- videopuheluiden ja viestien kautta.

Poveri-hanke on taas vastaavasti viittomakielisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta edistävä hanke, jossa on neljä valtakunnallisesti toimivaa viittomakielisten työvalmentajaa. He tekevät viittomakielistä yksilöllistä työvalmennusta, sisältäen mm. opiskelu- ja työllistymissuunnitelmien tekoa, tukea suunnitelmien toteuttamisessa, tukea opiskelussa tai työssä, opastusta IT-asioissa ja tukea elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työtä tehdään verkostoyhteistyönä muiden asiakkaan opiskelu- ja työllisyysasioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Työvalmentajat toimivat välittäjinä ja tukena oppilaitoksiin ja työnantajiin päin, kun tarvitaan tietoa viittomakielisten opiskelu- tai työllistymisasioista, erilaisista tukimahdollisuuksista ja järjestelyistä tai tietoa viittomakielisistä ja viittomakielestä. Työvalmentajat neuvovat yhteistyötahoja kohtaamaan viittomakielisen opiskelijan tai työntekijän ja toimivat tahona, johon oppilaitos/työnantaja voi ottaa yhteyttä, jos ratkaistavia asioita tulee eteen.

Jos haluat tietää enemmän Kuurojen Palvelusäätiöstä tai hankkeistamme, niin tule käymään toimistollamme ja keskustelemaan kasvotusten enemmän.

Kirjoittajat: Markku Mustonen työvalmentaja Poveri-hanke ja Johanna Lajunen suunnittelija/ Passi-ohjelma

Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo.
Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
We use cookies
Sivujemme suunniteltu toiminta edellyttää evästeiden käyttöä. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.