matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Nykypäivän työelämässä ei ole enää juurikaan ammatteja, joissa ei tarvittaisi lainkaan tiedolla työskentelyä eli aivotyötä. Aivotyössä korostuvat laajasti aivojen tiedonkäsittelyn osa-alueet, kuten muisti, tarkkaavuus, päättely, ideointi ja suunnittelu. Aivotyö edellyttää tekijältään myös kykyä hankkia ja omaksua tietoa sekä muokata ja välittää tietoa eteenpäin.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan digityötä tekevien työssä yli 70 %:lla on päivittäin tarkan muistamisen, keskittymisen ja kielellisten toimintojen vaatimuksia. Myös oppiminen ja osallistuminen on joissakin työrooleissa päivittäistä. (Viisikko 2022)

Työn teon tahti on kiihtynyt ja pyrimme saamaan mahdollisimman paljon aikaiseksi tekemällä monta asiaa yhtä aikaa ja päällekkäin, puhutaan monitekemisestä. Helppojen ja tuttujen asioiden yhtäaikainen tekeminen kyllä onnistuu, mutta uusien ja keskittymistä vaativien tehtävien kohdalla onkin jo aivan eri juttu. Ihmisellä aivojen tietoinen tarkkaavaisuus voi olla kohdistettuna vain yhteen tehtävään kerrallaan, ja siten tarkkaavaisuus sekä muisti vaativat keskittymistä.

Työmuistissa, jolla pääasiassa operoimme työpäivän aikana, säilyy kerrallaan vain muutamia asioita. Asiat häipyvät sieltä nopeasti, ellemme toista niitä ja keskity painamaan niitä muistiimme. Pinnallisiksi jäävien mielikuvien mieleen palauttaminen on epätarkkaa ja työlästä. Toisin sanoen, jos emme pysty tallentamaan tietoa muistiimme, emme pysty omaksumaan tietoa eli oppimaan.

Monitekemisen tavoittelu, jatkuva tietotulva, itseaiheutetut tai ulkopuoliset keskeytykset ja häiriöt sekä keskeneräiset tehtävät ja asiasta toiseen hyppimiset kuluttavat kognitiivisia resurssejamme ja haastavat pitkäjänteisyyttämme ja kykyämme keskittyä olennaiseen. Tehtävien tekemiseen alkaa kulua enemmän aikaa, työ ei suju, työteho kärsii ja virheiden riskit kasvavat. Aivotyön tekemisen tapojamme meidän jokaisen olisi tärkeää ajoittain tarkastella, jotta emme uuvuta tärkeintä pääomaamme. Alla muutamia vinkkejä.

Voit vähentää tarpeetonta aivokuormaa parantamalla kognitiivista ergonomiaasi:

* Selvitä millaisia aivotyön kuormittavia tekijöitä työssäsi on, mutta myös mikä sinua innostaa.

* Kehitä ratkaisuja (työyhteisössä yhdessä!) työn sujuvoittamiseksi, turhan aivokuorman vähentämiseksi ja innostuksen lisäämiseksi.

* Suunnittele mahdollisimman pitkälle työajan käyttöä, vältä monitekemistä ja keskity yhteen asiaan kerrallaan, varaa häiriötön aika ja tila keskittymistä vaativille asioille, tauota työtäsi ja opettele hyödyntämään työvälineitäsi.

* Muista myös nämä: lisää ravitsemukseen monia värejä, ulkoile ja harrasta itsellesi mieluisia asioita, älä tingi yöunista, vaali hyviä ihmissuhteita, ”digipaastoa” ajoittain.

 

Kirjoittanut: Tuula Kauppinen, hanketyöntekijä

Työstä aivovoimaa -hanke/Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Kuva: Kamala luonto sarjakuvastrippi julkaistu tekijöiden Marja Lappalainen ja Jarkko Vehniäinen luvalla.