matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Yhdistyksillä, niin kuin ryhmillä yleensä, on oma elinkaarensa. Alun innostuksen ja aktiivisuuden jälkeen seuraa usein suvantovaihe, ehkä jotain eripuraakin. Kun niistä selvitään, löytyy uusi innostus ja uusia vastuunkantajia ja yhdistyksen toiminta saa uuden suunnan.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry täyttää tänä vuonna, juuri nyt elokuussa 60 vuotta. Olemme 60 vuotta toimineet yhdessä keskisuomalaisten ja etenkin Jyväskylän seudun kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tukena. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaista kuhinaa ja iloa, mutta myös vaikeita aikoja ja toiminnan hiljaiseloa.

Yhdistystoiminta on koettu kuitenkin tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja siksi hiljaisinakin aikoina ovat vapaaehtoiset hallituksen jäsenet sitoutuneet yhdistyksen toimintaan. Tietyt toiminnat ovat pysyneet vuodesta toiseen, samat sitoutuneet ihmiset ovat vuodesta toiseen kantaneet vastuuta.

Vuosien varrella yhdistyksemme sisällä on syntynyt tiiviitä ihmissuhteita. On syntynyt ainutlaatuista ystävyyttä, jonka pohjalla on samanlainen kokemus erityisestä arjesta. Vertaisryhmissä, leireillä ja tapahtumissa on luotu pohja, jolle rakentuva ystävyys on kestänyt vuosikymmeniä. Teatteriretket ja tanssit eivät ole vain virkistystä vaan myös kohtaamista ja yhdessä oloa varten. Eri puolilla Keski-Suomea asuvat ystävät voivat tavata samassa tapahtumassa.

Yhdistyksen leikekirjoissa ja valokuva-albumeissa on koottu tarinoita yhteisestä matkasta. Yhdistyksen alkuaikoina kehitysvammaisten ihmisten asema oli heikko, perheitä painostettiin sijoittamaan lapset laitoksiin ja heitä saatettiin jopa kehottaa unohtaa oma lapsi ja keskittyä muuhun elämään. Perheistä tämä tuntui väärältä ja tarve muutokseen synnytti yhdistyksen, jonka tehtävänä oli, ja on edelleen, rakentaa kaikille yhteistä yhteiskuntaa, jossa myös kehitysvammaiset ihmiset nähdään arvokkaina, yhdenvertaisina kansalaisina, joilla on samat perusoikeudet kuin kaikilla muillakin. Vielä tämä matka on kesken, vielä on paljon tehtävää ennen kuin kehitysvammaisten ihmiset ovat aidosti osallisia yhteiskunnasta ja heidän oikeutensa toteutuvat ilman taistelua, vaatimista ja vahvaa valvontaa.

60-vuotias yhdistyksemme elää nyt kukoistavaa vaihetta. Jäsenmäärämme kasvaa, meillä on aktiivista, uutta luovaa toimintaa. Hankkeissamme kehitetään yhdistyksen toimintaa, mutta lisäksi myös kehitysvammaisten ihmisten arkisia elinympäristöjä. Tavoite on, että hankkeiden anti vaikuttaa työelämään ja vapaa-ajantoimintaan myös yhdistystoiminnan ulkopuolella. Toimimme aktiivisesti hyvinvointialueen rakentamisessa, järjestöyhteistyössä ja erilaisissa verkostoissa. Tunnuslauseemme “Rakennetaan yhdessä parempi huominen” on tänäänkin totta ja tänäänkin ajankohtainen. Tarvitsemme toisiamme, emme vain vastuunkantamiseen vaan myös iloon ja yhteiseen juhlaan.

Kirjoittanut: Liisa Ansio, yhdistyskoordinaattori, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry

Kuvat: Petteri Ruotsalainen, VarjoArt