matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Tietokone ja post-it laput

Aloitin työssäni innosta puhkuen syyskuisena tiistaiaamuna. Tuolloin tiesin pääpiirteittäin minkälaisia haasteita yhdistyksillä ja KYT-järjestöpalveluilla on digitaalisen viestinnän ja työkalujen kanssa, mutta en osannut kertoa suoraan, miten asioita pitäisi kehittää. Aloitin työni tekemällä taustatyötä ja tutustumalla esimerkiksi Yhdistystori.fi-sivustoon. Hyvin pian huomasin työskenteleväni rutiininomaisesti kuten monet muutkin, jotka ovat työskennelleet yhdistyksessä pidemmän aikaa. Onneksi tunnistin tämän asian ja aloitin tutkimaan asioita uudestaan ulkopuolisen näkökulmasta.

Tutkimukseni aikana havainnoin ensiksi Yhdistystori.fi-sivustoa hyödyntäen erilaisia verkkosivujen analysointiin ja testaamiseen tarkoitettuja työkaluja. Kävin läpi sivuston sisällöntuotantoa, miten viesteissä huomioidaan kohderyhmäajattelu ja kuinka hyvin sivusto oli hakukoneoptimoitu. Tämän jälkeen tutustuin vanhaan KYTin materiaaliin, jossa on listattu hakusanoja, joita pitäisi Yhdistystori.fi-sivustolla hyödyntää, jotta tietyn teeman sisältö nousisi hakutuloksiin. Näiden havaintojen avulla sain jo hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin Yhdistystori.fi-sivustolla pitäisi sisällöntuotannossa puuttua. Kun pidin aiheeseen liittyen työpajan ja ohjauksen, niin huomasin, että nämä samat ongelmat koskevat myös yhdistysten omia kotisivuja.

Tutkimukseni johtivat minut seuraaviin havaintoihin, jotka voin tunnistaa useammassa yhdistyksessä ja organisaatiossa. Verkkosisällöntuotannossa on tärkeää muistaa ketkä ovat kohderyhmäänne, jotka haluat tavoittaa viestilläsi. Verkkosisällöntuotannossa keskitytään aina yhteen kohderyhmään kerralla ja eritellään selkeästi mikä viesti on kohdistettu millekin kohderyhmälle. Tämä auttaa esimerkiksi verkkosivujen kävijää löytämään etsimänsä tiedon nopeasti ja ymmärtämään mitä toimintaa tai palveluja yhdistys heille tarjoaa. Toinen havainto mitä tein oli, että yhdistyksissä helposti käytetään eri terminologiaa kuin mitä hakukoneista tietoa etsivät henkilöt käyttävät. Esimerkiksi itse kamppailin aluksi sen kanssa mitä on yhdistyksen toiminta ja miten se eroaa tapahtumista. Yhdistyksen toiminnasta myös kerrottiin sellaisilla sanoilla, joita tiedonhakijat eivät käytä hakukoneissa. Kolmas havainto, jonka tein oli, että kaikki yhdistykset eivät kerää verkkosivuiltaan verkkoanalytiikkaa ja jos he sitä keräävät, niin he eivät osaa sitä tulkita ja hyödyntää. Tämä on harmillinen asia, koska vain verkkoanalytiikan avulla verkkosivuja voidaan kehittää tehokkaasti vastaamaan verkkosivuilla vierailevien tarpeita, kun ymmärretään mitä tietoa he verkkosivuilta etsivät ja miten he verkkosivuilla käyttäytyvät.

Näistä havainnoista oppineena päätin tuottaa Yhdistystori.fi-sivustolle sisällöntuottajan oppaan, jossa annetaan konkreettisia vinkkejä, miten sisältöä tuotetaan verkkosivuille niin, että hakukoneet löytävät tuottamasi sisällön. Oppaan julkaisuwebinaari järjestetään 23.2. klo 15–16. Opas julkaistaan keväällä 2021. Hauskoja lukuhetkiä oppaan parissa!

Krista Karhunen, digikehittäjä, KYT-järjestöpalvelut

Tuettu Veikkauksen tuotoilla, logo. Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo. Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki