matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

kaksi Suomen karttaa, johon merkitty kuntia.

Osaamistason nostaminen on ollut useita vuosia Suomen politiikassa tärkeimpiä strategisia tavoitteita. Erityisesti on korostettu toisaalta vastaamista työelämän osaamistarpeisiin ja työllistymiseen, toisaalta sitä, että suuri osa väestöstä jää edelleen vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Vuoden 2019 loppuun mennessä 3 435 387 henkeä eli 74 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Ilman toisen asteen tutkintoa jääneiden osuus on säilynyt samansuuruisena ikäkohortista riippumatta. Karkeasti voidaan sanoa, että joka vuosi 15 % peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta jää ilman ammatillista tutkintoa. PAIKKOa tarvitaan tämän kohderyhmän osaamisen tunnistajana vielä pitkään.

Kevään sulku mahdollisti työkirjan

Covid-19 sulki keväällä koko Suomen. Tämä tuli PAIKKOtoiminnalle kuin tilauksesta. Syyskuussa ilmestynyt työkirja vaati juuri tuon ajan valmistuakseen. Työkirjaa on saatavana Matarasta paperiversiona ja www.paikko.fi/julkaisut sivulta sähköisenä julkaisuna. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n julkaisusarjan ensimmäisenä teoksena ilmestynyt kirja ohjaa työvalmennusorganisaation opinnollistamisprosessin suunnittelua ja toteutusta ideasta osaamistodistuksen käyttöönottoon asti.

Samalla kirjoitettiin opasta myös PAIKKOasiantuntijoille, mutta sen ilmestyminen lykkäytyi syksyn kiireiden vuoksi tammikuulle.

Syksylle ruuhkaa – rajoituksista huolimatta

Lomien loputtua elokuussa alkoi kiire, joka kesti koko syksyn. Uusien käyttäjien määrä ylitti jo syyskuussa sen, mitä koko vuodelle oli suunniteltu ja kasvu vain jatkuu edelleen. Koko vuoden aikana on toteutettu noin 50 oppimisympäristöjen tunnistamiskäyntiä, joista 15 kevään aikana. Se tarkoittaa, että syksyllä käyntejä toteutettiin monta viikkoa kohden – suurin osa muualla kuin Keski-Suomessa. Tunnistettujen oppimisympäristöjen raportit löytyvät osoitteesta www.paikko.fi/raportit

Toiminnan ennakoimattomuus koronarajoitteiden ja muuttuvien tilanteiden vuoksi on leimannut koko syksyä ja tehnyt toiminnasta ennakoitua raskaampaa. Lähikoulutuksiksi suunniteltujen tapahtumien siirtäminen verkkoon viime hetkellä on tuonut toimintaan aivan uusia vivahteita. Maskisuositusten ja kokoontumisrajoitusten muuttuessa muutaman viikon välein, on toiminnan pitäminen edes joltisenkin avoimena ja ihmisläheisenä ollut suorastaan vaikeaa. Mutta tulokset ja tuotokset puhuvat puolestaan. Oppimisympäristöraporttien määrä on kaksinkertaistunut, samoin rekisteröityneiden PAIKKOkäyttäjien määrä. Tapahtumia on järjestetty jopa enemmän kuin tavallisena vuonna – ja olemme tavoittaneet alueellisesti huomattavasti laajemmin toimijoita verkkototeutusten ansiosta. Vahinkoja sattuu?

Matarasta maailmalle

PAIKKO on tämän syksyn laajentumisen myötä kasvanut aidosti valtakunnalliseksi. Blogin kuvassa marraskuun alun tilanne. Toimintatapojen muuttuminen ja verkossa toimiminen on tästäkin näkökulmasta välttämättömyys.

PAIKKO on viime vuosien aikana kehittynyt ja sen mahdollisuudet on huomattu laajasti. Käyttäjiä on Sodankylästä Helsinkiin ja Vaasasta Ilomantsiin. Selainpohjainen osaamistodistustyökalu mahdollistaa järjestelmän taloudellisen ylläpidon ja 8 vuoden kokeilujen perusteella kokemus osaamisen tunnistamisesta on karttunut vahvaksi. Malli on valmis mittavaan laajenemiseen.

Matarassa ja KYT ry:n toiminnassa kehittynyt malli olisi nyt valmis nousemaan siivilleen valtakunnalliseksi toiminnaksi – mutta kolmannen sektorin kehittämien mallien tavoin siltä puuttuu hallinnollinen ”koti”. Löytyykö se jatkuvan oppimisen kehittämishankkeen tai oppivelvollisuuden laajenemisen kautta?  

Halutessasi lisätietoja PAIKKOtoiminnasta voit osallistua kuukausittain toteutettavaan PAIKKOinfoon. Linkin löydät osoitteesta www.paikko.fi/koulutukset

Susanna Uusitalo
PAIKKO

STM Tukee90 matara white2 kyt white