matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Kansalaistoiminta.NYT kahvihetki Mataran aulassa

Marraskuun 7. päivänä 2019 järjestettiin Matarassa Kansalaistoiminta.NYT Tutkimus- ja kehittämispäivä kansalaisyhteiskunnan kokijoille, -tekijöille ja -tutkijoille. Tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä osallistujat, järjestäjät sekä alustajat mukaan luettuina. Tapahtuma haastoi kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiä kansalaistoiminnasta sekä tämän päivän yhteiskunnasta. Tilaisuuden juuret ovat Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivissä. Nykyisessä muodossaan tutkimus- ja kehittämispäivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja nyt järjestetty tapahtuma oli toinen laatuaan.

Kansalaistoiminta.NYT Tutkimus- ja kehittämispäivän teemana oli kupliva kansalaisyhteiskunta. Tapahtuman tarkoitus oli herätellä pohtimaan, tiedostamaan ja keskustelemaan kuplista, joita kansalaisyhteiskunnassamme vaikuttaa. Ymmärrämmekö katsovamme asioita usein kuplien sisältä ja millä tavalla ne vaikuttavat henkilökohtaiseen kokemukseemme todellisuudesta? Kuplilla on myös osuutensa demokratian, yhteiskunnan ja kansalaistoiminnan muutoksiin. Harjoittelijana pääsin osallistumaan tapahtuman suunnitteluun osana suunnittelutiimiä sekä käytännön toteuttamiseen. Tapahtumapäivänä sain myös kasvattaa ammatillista pääomaani nauttimalla puheenvuoroista ja työpajoista osallistujan saappaissa.

Yhteistyöllä onnistunut tapahtuma

Suunnittelutiimi koostui Jyväskylän yliopiston, Kirkon tutkimuskeskuksen, Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT ry) edustajista. Opiskelen kolmatta vuotta yhteisöpedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja teen tällä hetkellä viimeistä, kehittävää harjoitteluani KYT ry:ssä. Nämä puitteet mahdollistivat minulle paikan aitiopaikalla Kansalaistoiminta.NYT -suunnittelutyöryhmässä. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu on minulle henkilökohtaisesti varsin uutta, joten koin saavani arvokasta kokemusta niistä osana kokenutta tiimiä.

Järjestäjän näkökulmasta päivän toteutus onnistui hyvin ja vältyimme suuremmilta ongelmilta. Onnistumisen takana oli aimo annos taustatyötä ja suunnittelutiimin panostusta. Hyvään lopputulokseen päästään hyvällä yhteistyöllä. Työryhmän sisäinen avoimuus ja viestinkulku on avainasemassa toimivan yhteistyön ja ryhmädynamiikan saavuttamiseksi. Tilanteen ajantasainen dokumentaatio puolestaan pitää ryhmän tietoisena siitä, missä mennään. Oma panokseni ryhmässä painottui pääasiassa dokumentointiin, viestintään, markkinointiin, ilmoittautumisten vastaanottoon ja seurantaan, palautelomakkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä asiakaspalveluun. Suuri osa työstä on ”näkymätöntä”, mutta tärkeää onnistuneen tapahtuman toteuttamiseksi. Todennäköisesti tiimin ulkopuolisille näkyvin panokseni tapahtumassa oli suunnittelemani ja toteuttamani tilojen opastus.

Kansalaistoiminta.NYT suunnittelutyöryhmä

Kansalaistoiminta.NYT -suunnittelutyöryhmä. Ylärivi: Veli-Matti Salminen (Kirkon tutkimuskeskus) ja Tiina Sivonen (Humanistinen ammattikorkeakoulu). Keskirivi: Sari Naappi (KYT ry), Sanna Vierimaa (Jyväskylän yliopisto), Matti Tervaniemi (KYT ry) ja Anssi Karhima (KYT ry). Alarivi: Emilia Riikonen (KYT ry) ja Katariina Luoto (KYT ry). Kuva: Kati Multanen

Tämänkertainen tapahtuma koostui yhteisestä keynote-luennosta, työpajoista, Kahvia ja kuplia -kahvikeskusteluhetkestä sekä päivän yhteisestä lopetuksesta arpajaisineen. Työpajoja oli tarjolla neljä, joista osallistujat valitsivat kaksi. Ensimmäiseksi työpajaksi vaihtoehtoina olivat Järjestötoiminnan ammatillistuminen sekä Verkkoyhteisöt. Toisen työpajan aiheita olivat Järjestötoiminta ja markkinat sekä Asiantuntijuus ja ääni. Omat valintani kohdistuivat Verkkoyhteisöt- sekä Asiantuntijuus ja ääni -työpajoihin.

Tietoisuutta ja keskusteluja kuplien kustannuksella

Työpajoissa pureuduttiin asiantuntijoiden johdolla valikoituihin teemoihin liittyen kansalaistoimintaan ja kuplautumiseen. Verkkoyhteisöt -työpajassa käsiteltiin verkossa esiintyviä kuplia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nykypäivän verkkokäyttäytymisellä ja vihapuheen sävyttämällä keskustelukulttuurilla on merkittävä vaikutus poliittiseen osallisuuteen ja päätöksentekoon. Yhden oman kuplani puhkaisi esimerkiksi tieto siitä, että Twitterissä vellovan vihapuheen takana on todettu olevan pääasiallisesti vain noin 200 aktiivista Twitter-tiliä eli todella pieni määrä verrattuna sen huomioarvoon.

Kansalaistoiminta-NYT luento Matara-salissa.

Yliopistotutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta puhuu vihapuheesta ja sen vaikutuksista Verkkoyhteisöt -työpajassa. Kuva: Kati Multanen

Positiivista asiaa ja hyviä tulevaisuudennäkymiä kontrastiksi tarjosi alustus Pelaajien verkkoyhteisöt. Peliyhteisöt ovat sosiaalisia, todellisia ja aitoja yhteisöjä, joiden kautta kohtaavat ihmiset eri puolilta maailmaa, jotka eivät todennäköisesti muuten kohtaisi. Pelien ja yhteisöllisen kansainvälisen pelaamisen kautta kertynyttä osaamista aletaan tunnistamaan ja arvostamaan myös reaalimaailmassa, eikä kyse ole vain huipputason e-urheilusta, vaan lähes jokaisen ulottuvilla olevasta yhteisöllisestä verkkopelaamisesta.

Asiantuntijuus ja ääni -työpaja avasi käsityksiä erilaisista asiantuntijuuden muodoista. Jokaisella muodolla on tehtävänsä ja paikkansa kokonaisuudessa. Pajassa pohdittiin muun muassa kokemusasiantuntijoiden osallisuutta erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Kuinka pitkälle kohderyhmän osallisuus tulisi ulottaa, missä menee raja tai tarvitaanko sitä lainkaan?

Oli mielenkiintoista ja opettavaista kokea koko tapahtuman kaari suunnittelusta toteutukseen sekä osallistujan kokemukseen. Kiitos siitä KYTille, Mataralle ja ennen kaikkea Kansalaistoiminta.NYT -suunnittelutyöryhmälle, -alustajille sekä -osallistujille.

Tapahtuman nettisivut https://www.yhdistystori.fi/katonyt2019/

Anssi Karhima
Harjoittelija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä sekä Yhteisöpedagogiopiskelija Humanistisessa ammattikorkeakoulussa

 

 

STM Tukee90 matara white2 kyt white