Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Jos ajattelee kymmentä vuotta eteenpäin, se tuntuu pitkältä ajalta. Taaksepäin katsottuna se tuntuu hujahtaneen nopeasti. Suomen nuoret lesket ry:n perustamiskokous oli syyskuussa 2009. Leskien vertaistukitoiminta oli alkanut Jyväskylässä jo kymmenkunta vuotta aiemmin ja sitä oli toteutettu ensin vapaaehtoisvoimin ja sitten RAY:n projektirahoituksen turviin. Valtakunnallista yhdistystä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa. Myös rahoittaja näki tarpeen toiminnalle, Suomen nuoret lesket ry sai alusta alkaen yleisavustuksen toimintansa tueksi.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on alusta alkaen ollut Vertaistuesta voimaa surun keskellä. Kymmenen vuoden aikana toiminta on laajentunut valtavasti ja resurssitkin kasvaneet. Vertaistukea on tarjolla ryhmissä, viikonlopuissa, tapahtumissa, verkossa ja puhelimitse. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vertaistukitoiminnassa. Monet perustamiskokouksessa haaveillut asiat ovat toteutuneet, mutta toisaalta toiminnan tarve on kasvanut ja laajentunut.

Puolison kuolema tarkoittaa suurta elämänmuutosta monella rintamalla. Arjesta katoaa toinen vastuunkantaja ja toisen tulot. Jos leskellä on lapsia, leskeytymisestä seuraa myös totaalinen yksinhuoltajuus. Oman surun lisäksi on jaksettava olla lapsen/lasten tukea. Puoliso on usein tärkein tuki ja hänen kanssaan jaetaan myös elämän iloiset asiat. Tämän menettäminen tuntuukin usein erityisen kipeältä ja korostuu esimerkiksi juhlapyhinä.

Puolison menettämisen lisäksi leski menettää myös yhdessä puolison kanssa suunnitellun tulevaisuuden. Moni leski kokee, että koko identiteetti on rakennettava uudestaan. On mietittävä kysymyksiä, kuten mitä minä olen ilman puolisoa? Miten elämä ja arki rakentuvat? Mitä toivon tulevaisuudelta uudessa tilanteessa?

Monella nuorena leskeytyneellä ei ole lähipiirissään muita samassa elämäntilanteessa olevia. Puolison kuollessa läheisten ja ystävien tuki on toki tärkeää. Moni nuori leski kokee kuitenkin, että haluaa jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan myös toisen lesken kanssa. Suomen nuoret lesket ry:n toiminta tarjoaa mahdollisuuden tähän. Ei tätä voi ymmärtää kuin saman kokenut, todetaan usein vertaisryhmissä. Vertaistuen merkitystä kuvaavia kommentteja on muitakin: Vertaisryhmässä sai kuulla ja nähdä, että ei ole ainoa sureva. Siellä sai puhua ja itkeä rauhassa. / Auttoi selviämisessä ja sai ajatukset kääntymään tulevaisuuteen ja näkemään jopa toivoa ja valoa.

Kun puoliso kuolee, se tarkoittaa leskelle valtavaa määrää hoidettavia asioita. Näitä ovat esimerkiksi hautajaisten järjestäminen, perunkirjoitus, pankki- vakuutus- ja eläkeasiat ja kuolemasta ilmoittaminen eri tahoille. Suomen nuoret lesket ry:n opaskirjaset ja neuvonta auttavat näiden hoitamisessa. Leskeyteen liittyy myös monia taloudellisia ja juridisia epäkohtia, jotka kuormittavat leskeytynyttä. Esimerkiksi nuoret lapsettomat lesket jäävät kokonaan ilman eläkettä. Suomen nuoret lesket ry toteuttaa vaikuttamistoimintaa näiden epäkohtien poistamiseksi.

Suomen nuoret lesket ry:n toimintaan ovat tervetulleita kaikki työikäiset lesket riippumatta puolison kuolinsyystä ja siitä, mikä parisuhteen muoto on ollut. Tämä on koettu tärkeänä, koska juridisesti leski on vain avioliitosta tai rekisteröityneestä parisuhteesta leskeytynyt.

Usein meiltä yhdistyksen työntekijöiltä kysytään, kuka on nuori leski. Suomen nuoret lesket ry:n toiminta on suunnattu työikäisille leskille, mutta tarkkoja ikärajoja ei ole. Toiminnassa mukana olevien ikähaarukka on laaja, reilusta parikymppisestä eläkeikää lähestyviin. Sama elämäntilanne yhdistää kuitenkin niin, että osallistujien ikäero ryhmissä ei juurikaan näy tai ainakaan haittaa. Enemmänkin se avaa erilaisia näkökulmia.

Yksi yhdistyksen tehtävä on myös tiedon vieminen surevia työssään kohtaaville ammattilaisille; miten kohdata ja tukea nuorena leskeytynyttä. Tätä tehdään osittain yhdessä surujärjestöjen yhteisen Surevan kohtaaminen -hankkeen kautta. Hanke kouluttaa itse menetyksen kokeneita kokemusasiantuntijoita, jotka puolestaan pitävät puheenvuoroja ja koulutuksia opiskelijoille ja läheisensä menettäneitä työssään kohtaaville. Hankkeen nettisivuille on koottu aiheesta myös laaja tietopankki, johon kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa https://www.surevankohtaaminen.fi/

Tervetuloa kuulemaan surevan tukemisesta, tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja juomaan yhdistyksen 10 v. synttärikahvit 19.9. klo 13-15 Kansalaistoiminnankeskus Mataraan. Ilmoittautumislomake osoitteessa https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=917339569&_k=T_3cppdTynISl1OHR86ry1b7-kw48jYcdvizpHpe5TzzyEWeW9kf-Rc5va0qZ-VS

Sirpa Mynttinen

Toiminnanjohtaja

Suomen nuoret lesket ry

www.nuoretlesket.fi

.