Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Viime keväänä Mataralle ilmeistyi uusi toimija kun nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamon (https://vahvistamo.fi/) Itä-Suomen toimisto aukesi Mataran B-käytävälle. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti, ja Vahvistamon erityisalaa on mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihde- sekä pelihaittatyö nuorisotyössä.

Nuorisoalan toimijoilla on tärkeä rooli nuorten kasvun tukemisessa ja oman paikan löytämisessä. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. Omien vahvuuksien tunnistaminen, arjen taidot, kuulluksi tuleminen sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja vahvistavat nuoren kokemusta omasta pärjäämisestä.

Vahvistamo on kolmen emojärjestön yhteistyön tulos: EHYT ry tuo mukanaan osaamiskeskukseen ehkäisevän päihdetyön ja pelikasvatuksen osaamista, Suomen Mielenterveysseura tuo pöytään vankkumattoman kokemuksensa mielen hyvinvoinnin edistämisestä ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi lisää soppaan taitonsa osallistaa nuoret oman hyvinvointinsa asiantuntijoiksi. Vahvistamon slogan onkin “vahvuus tehdään yhdessä”.

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville ohjaajille. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa, että paikallisesti. Uutena erikoisuutena osaamiskeskus tarjoaa koko nuorisoalan kentälle suunnatun verkkokoulutussarjan Vahvistamo Talk Show:n, jossa käsitellään Vahvistamon teemoja sivuavia, mutta peruskoulutuksista puuttuvia syventäviä aiheita. Ensimmäinen Vahvistamo Talk Show käsitteli ADHD-oireiden yhteyttä päihderiippuvuuden syntymisherkkyyteen. Show lähetettiin Oulusta marraskuussa ja sen tallenne on nyt katsottavissa (https://vahvistamo.fi/blog-post/vahvistamo-talk-show-adhd-ja-paihderiippuvuus-tallenne-katsottavissa-nyt/).

Paikallisesti osaamiskeskus luo alueellisia verkostoja sekä monimuotoisia ympäristöjä, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään tukea työn kehittämiseen kunkin alueen tarpeisiin. Käytännössä verkostotyö alkaa helmikuussa 2019, kun ensimmäinen “Vahvistaja-verkoston” valtakunnallinen tapaaminen järjestetään verkossa.

Keski- ja Itä-Suomen verkostokoordinaattori Nuppu Soanjärvi on kaikkien kunnallisen nuorisoalan työntekijöiden käytettävissä Vahvistamon teemojen puitteissa. Ollaan yhteyksissä - vahvuus tehdään yhdessä!

Kirjoittaja:

Nuppu Soanjärvi

verkostokoordinaattori

osaamiskeskus Vahvistamo

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry