matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Zoom-keskustelu viiden ihmisen kanssa.

Kun maaliskuun alussa aloitimme Paremmin Yhdessä ry:n DOMINO-hanketta, en osannut odottaa miten nopeasti ja miten monta käännettä tapahtuisi ensimmäisen puolen vuoden aikana. Olen aina ajatellut, että hankkeiden kohdalla täytyy odottaa odottamatonta. Vaikka olin hämärästi tietoinen vuoden alussa uutisoidusta Kiinassa vaikuttavasta vaarallisesta viruksesta, COVID19 oli silti totaalinen yllätys sekä henkilökohtaisessa elämässä että työelämässä.

DOMINO on yhteisöllisyyden hanke. Se kehitettiin vastaamaan yksin Suomeen tulleiden nuorten sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen ja laajentamiseen yhteisöllisyyden kokemuksen kautta. Kulttuurit ylittävää ystävyyttä nuorten välillä ja kummiperhetoiminta edesauttaa kaventamaan eri ihmisryhmien välisiä etäisyyksiä, olkoot ne fyysisiä, henkisiä tai mielentilallisia.

Aloitimme toimintamme juuri samoihin aikoihin, kun COVID19 oli rantautumassa Suomeen, aiheuttaen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti isoja muutoksia tavassamme elää, tehdä työtä ja nähdä maailma. Nämä muutokset vaikuttivat meihin kaikkiin, kaikilla elämän eri osa-alueilla, mutta erityisesti tapoihimme luoda ja vaalia yhteisöllisyyttä. Tämä oli suuri haaste hankkeelle ja koko kolmannelle sektorille.

Pikkuhiljaa huomasin, miten eristäytyminen samaan aikaan lisäsi ja kirkastutti eri yhteiskunnallisten toimijoiden ymmärrystä yhteisöllisyyden ja ihmisten välisen yhteyden välttämättömyydestä. Vaikka oli haasteita ilmentää ja toteuttaa turvallisesti yhteisöllisyyttä edistäviä toimintoja, olin samaan aikaan hyvin vaikuttunut siitä, miten nopeasti, vilpittömästi ja kekseliäästi kolmas sektori, kaupunki, yhteisöt ja yksilöt vastasivat tähän erikoiseen tilanteeseen. Erään yhteistyökumppani kertoi, ettei ole uransa aikana koskaan näin intensiivisesti ja monipuolisesti tehnyt yhteistyötä eri sektoreiden kanssa, yhteisen hyvä eteen.

Vaikka samaan aikaan uutisista tulvi huolestuttavia tilastoja, niin tuntui siltä, että toiminnan kentällä yhteinen ymmärrys, tahtotila ja kyky tehdä yhteisen asian eteen kaikkensa oli kiteytymässä yllättävän koherentiksi kokonaisuudeksi. Kyllä, olen optimisti ja usein näen valon pilkahduksia hämärässä. Joka kerta, kun näin kentällä toimijan käynnistävän uudelleen toimintansa, tai luomassa uudenlaisia toiminta-alustoja, olin niin innoittunut ja helpottunut. Jokaisen toimijan uusi ponnistus oli kuin ohut seitti ja yhdessä olimme luomassa suurta verkostoa kaikkien hyväksi. Vaikka kevät oli monelle meistä haastava - ja monelle maailman ihmiselle kohtalokas, koin myös samaan aikaan, että tätä varten olemme olemassa. Toisiamme varten.

Myös laajemmalti on huomattu yhteistyön tiivistyneen. EU Komission puheenjohtaja mainitsi hiljattain puheessa: “pandemian aikana EU on tehnyt enemmän yhdessä kuin koskaan aiemmin”. Työsarkaa riittää, mutta yhteistyön tehostuminen on väistämätöntä. Tällä hetkellä on vahvistumassa luottamus siihen, että vaikka COVID19 aiheuttama vaara ei ole ohi, yhdessä tullaan tästä selviämään.

Toivomme toimintaamme mukaan sekä kummiperheitä, jotka ovat valmiita ojentamaan suojelevan siiven yksin maahan tulleen nuoren ylle, että suomalaisia nuoria, jotka kaipaavat kokea ja ilmentää elämässään “unity in diversity” - ajatusta. Monipuolisuus ykseyden hengessä on terveen, elinvoimaisen ja vahvan yhteisön ja yhteiskunnan perusta. Ja tietenkin se on kaunista: monipuolinen ja väriloistoa ilmentävä puutarha ilahduttaa silmää ja ylevöittää mieltä! Antoisaa, yhteistyörikasta ja turvallista syksyä kaikille toivotellen!

Funlayo ja Kaisa
Paremmin Yhdessä ry / DOMINO-hanke

050 544 0079 / 050 544 0043
www.paremminyhdessa.org
Facebook: DOMINO-hanke
Instagram: dominohanke

Mataran visailuja kollaasina

Koko koronakevät on omalla tavallaan ollut surrealistinen kokemus. Toisaalta rajoituksiin ja kotona tai hiljaisessa toimistossa työskentelyyn tottui nopeasti. Ikinä en kuitenkaan tottunut uutisjuoksun jatkuviin huonoihin uutisiin. Alussa oli suuri pelko siitä, mihin tämä maailma menee. Sieltä täältä kuitenkin nousi esiin pieniä valonpilkahduksia siitä, mitä hyviä käytäntöjä korona jättää jälkeensä, ainakin työnteon suhteen. Yleisesti ihmisistä on tullut hygieniatietoisempia ja etätyöskentely on normalisoitunut. Itsekin pessimistinä aloin ajattelemaan yllättävän optimistisesti, ja aloin ajattelemaan, että ehkä tämä tilanne pakottaa ihmiset kokeilemaan uusia asioita, jotka sitten jäävät normaaliksi käytännöksi.

Nainen katsoo seinällä olevia post it -lappuja.

Minä olen Janna Sahlman, opiskelen 3:tta vuotta yhteisöpedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja teen opintojeni viimeistä harjoittelua Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT ry) hallinnoimassa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. KYT ylläpitää kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, järjestää koulutusta, antaa neuvontaa ja ohjausta sekä toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä. 

Lehtileikkeistä tehty juliste seinällä.

Oli kohtuullisen kurja ajokeli, kun maaliskuussa ajelin Koillis-Suomen kierrokselta kotiinpäin kuunnellen uutisia. Keskiviikko 11.3. oli ensimmäinen, kun itse ymmärsin meidän ajautuvan kohti hyvin poikkeuksellista vaihetta. Seuraaville viikoille suunnitellut työmatkat olikin matkustusrajoitusten vuoksi jo peruutettava, 25.3. kävin työpaikallani viimeisen kerran ennen etätyövaiheen aloittamista. Miten edetä uudessa tilanteessa toiminnassa, jota tehdään oikeilla työpaikoilla oikeiden elävien ihmisten kanssa?

STM Tukee90 matara white2 kyt white