Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Työllisyyspäivä

PAIKKO

Osaamistodistus on yksi mataralainen innovaatio, jonka kehittäminen on hyvin olennaiselta osaltaan riippuvainen tästä vapaasta ilmapiiristä. Keskustelujen kuluessa saatu palaute, ehdotukset siitä, miten toimintaa tulisi suunnata ja näkemykset erilaisten kohderyhmien tarpeista saada osaamisensa esille, ovat muokanneet toimintaa. Ilman Mataraa PAIKKO ei olisi sitä mitä se on nyt.

Elokuun lopussa lanseerattu selainpohjainen osaamistodistustyökalu ja sen kehittämistyö ovat hyvä esimerkki siitä, millaisiin innovaatioihin hyvä työskentely-ympäristö johtaa. Kehittämisessä on huomioitu ammatillisen koulutuksen vaatimukset ja hallinnolliset ja lainsäädännölliset aspektit. Hyötyanalyysissa on pohdittu osaamistodistuksen tarpeellisuutta erilaisten organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmasta. Jo suunnitteluvaiheessa on voitu huomioida erilaisia toiminnan esteiksi mahdollisesti nousevia asioita.

Miten innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät?

Uudet ajatukset eivät voi syntyä tyhjiössä, koska niiden syntyyn tarvitaan monenlaisia aineksia. Pelkkä rutiinitehtävien toistaminen ei luo uutta. Sitä ei myöskään synny yksinäisessä toimistohuoneessa. Mikä tekee yhdistysten yhteisestä talosta hyvän innovaatioalustan?

Ensimmäinen asia on tilaisuus. Se tekee jokaisesta varkaan – joka bongaa ja hyödyntää toisten sanomisista, kommenteista ja ajatuksista ne, jotka sopivat hänen tarkoituksiinsa. Tilaisuuksia keskusteluihin ja mielipiteenvaihtoon Matara tarjoaa päivittäin. Usein vaikuttavimmat tilaisuudet syntyvät kuin luonnostaan, usein hyvin yllättäen. Suuri idea voi kävellä vastaan käytävällä, istua kahvihuoneessa tai joskus jopa yhteisessä kehittämiseen varatussa hetkessä.

Toinen on yhdistely. Kun liitetään yhteen asioita, joita tavanomaisesti pidetään toisistaan erillään, saattaa syntyä jotain aivan uutta. Kun käytävällä toimii monien eri alojen asiantuntijoita, joiden tehtäväkuvat ovat hyvin moninaiset, tulee pakostakin yhdisteltyä epätavanomaisia asioita toinen toisiinsa. Joistakin näistä yhdistelmistä syntyy projekti-ideoita, toimintaa ja lopulta kestäviä innovaatioita.

Katselukulmat. Jokainen mataralainen katsoo asioita omasta näkökulmastaan tai asiakaskuntansa näkökulmasta. Jos kehittämishanketta suunniteltaessa riittävän monipuolisuudet takaa ongelman tarkasteleminen vähintään kolmesta näkökulmasta, täältä tarkastelukulmia löytyy monin verroin. On erittäin hyödyllistä päästä tarkastelemaan omaa kehittämiskohdetta aivan toisin silmin.

Keskustelun vapaus. Kehittämistoiminta muuttuu mahdottomaksi, jos keskustelua rajoitetaan näkökulmien, sisällön tai arvojen osalta. Projektien toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi tarvitaan monipuolisia näkemyksiä siitä, onko jokin asian toteuttaminen mahdollista ja onko kehittäminen tältä osin oikeasti tarpeen. Koska kukaan ei vapaiden toimijoiden yhteisössä edusta ”virallista ajattelutapaa”, sellaista ei ole.

Kehittämistyön tulosten juurruttamisessa yhteisön merkitys on vahva

Kehittämistyön asiantuntijoiden toisilleen antama tuki, yhteinen huumori ja myötäeläminen mahdollistavat toiminnan jatkamisen projektityön pullonkaulojen läpikin. Hyvässä työyhteisössä on myös luvallista näyttää tunteitaan ja hakea myös niistä voimaa viedä omaa asiaansa eteenpäin. Ilman tuota tukea innovaatiot kuihtuvat herkästi.

PAIKKO tähtää Matarasta valtakunnalliseksi toiminnaksi. Levitystyön tukena on vahva työyhteisö ja sen tuki, vahva sitoutuminen asiaan – ja ehkä myös vapaus joskus jutella löysiä ja hakea uusia väyliä toteuttaa tavoitteita. Meillä on vahva pohja ponnistaa!

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
PAIKKO
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Jos ajattelee kymmentä vuotta eteenpäin, se tuntuu pitkältä ajalta. Taaksepäin katsottuna se tuntuu hujahtaneen nopeasti. Suomen nuoret lesket ry:n perustamiskokous oli syyskuussa 2009. Leskien vertaistukitoiminta oli alkanut Jyväskylässä jo kymmenkunta vuotta aiemmin ja sitä oli toteutettu ensin vapaaehtoisvoimin ja sitten RAY:n projektirahoituksen turviin. Valtakunnallista yhdistystä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa. Myös rahoittaja näki tarpeen toiminnalle, Suomen nuoret lesket ry sai alusta alkaen yleisavustuksen toimintansa tueksi.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on alusta alkaen ollut Vertaistuesta voimaa surun keskellä. Kymmenen vuoden aikana toiminta on laajentunut valtavasti ja resurssitkin kasvaneet. Vertaistukea on tarjolla ryhmissä, viikonlopuissa, tapahtumissa, verkossa ja puhelimitse. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vertaistukitoiminnassa. Monet perustamiskokouksessa haaveillut asiat ovat toteutuneet, mutta toisaalta toiminnan tarve on kasvanut ja laajentunut.

Tiedottajan vuosi Kansalaistoiminnankeskus Matarassa

Näen vuoteni Matarassa vilistävän silmissäni kuin filminauhan. Monesti minut onkin nähty kameran takana, joskus kolmenkin kameran takana. Kolme kameraa, kaksi kättä ja yksi tiedottaja.

Tiedottajan työn monipuoliset tehtävät houkuttivat minua. Kun suoritin viimeisintä kurssia viime vuoden keväällä verkkokauppaosaajana, pääsin Mataraan harjoitteluun. Pääsin heti tekemään syksyn 2018 toimintakalenteria. Tämä olikin hyvä tapa tutustuttaa toimijoihin. Lähettelin sähköposteja ja etsin huoneita. Matarahan on siinä mielessä minulle tuttu, että toimin Monikulttuurikeskus Galleria Glorian galleristina vuosina 2012-2014. Monia tuttuja kasvoja tulikin vastaan. Silloin hoidin galleriaa ja tiedotusta liittyen gallerian toimintaan ja valokuvasin aktiivisesti kaikkia tapahtumia.

Valmistuin Jyväskylän yliopistosta Filosofian Maisteriksi taidekasvatuksen laitokselta ja Audiovisuaalisen viestinnän ammattilaiseksi verkkoviestinnän osaamisalalta valmistuin Jyväskylän aikuisopistosta 2016. Ja koska olen työskennellyt aikaisemmin gallerioissa, niin tiedottajan työn lisäksi olen hoitanut myös Mataran KäytäväGallerian ylläpitämisen ja markkinoinnin. Vaikka viimeisin koulutukseni käsitteli nimenomaan nettisivujen tekemistä WordPressillä, sitä työtä en ole tehnyt Matarassa. Teen kuitenkin päivityksiä nettisivuille ja osallistun KYTin nettisivujen suunnittelutyöryhmään ja Mataran tiedotustyöryhmään.

Toukofest viimeistä kertaa Hippoksella 29.5.2019

Toukotiimistä Mataralle ilmestyy syyskuisena iltapäivänä paljon nuoria, jotka puhuvat Toukofestistä. He ovat tulleet ensimmäiseen Toukotiimin kokoukseen, josta alkaa matka kohti tapahtumaa. Tiimiläisiä on yläkoululaisista toisen asteen opiskelijoihin, jotka ovat kiinnostuneita tapahtuman järjestämisestä. Tiimissä on 20 nuorta sekä nyt keväällä mukaan tulleet HUMAK:in opiskelijat ja tapahtumaan mukaan tulevat vapaaehtoiset.

Tapahtuman suunnittelu alkaa heti, kun on saatu koko porukka kasaan ja jatkuu aina toukokuun loppuun saakka. Toukotiimi tekee tapahtumaa yhdessä Nuorten Suomi ry:n kanssa periaatteella “Nuoret tekee - aikuiset tukee”. Nuoret saavat pitkälti suunnitella kaiken ja tehdä tapahtumaa yhdessä porukalla.