Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Joulun ja vuodenvaihteen muodostama lepotauko tuo tarpeellisen katkaisuhoidon toimeliaisuuden putkeen! Joulun rituaaleista suoriuduttuani itsellänikin oli mahdollisuus paitsi viettää levollista aikaa läheisteni kanssa ja ulkoilla kauniissa talvimaisemissa, myös aikaa ajatella ja lueskella kirjoja ja katsella maailmanmenon uutisointia kaikessa rauhassa.

Ilahduttava uutinen saatiin jo ennen joulua, kun hallituksen tavoittelema 72 prosentin työllisyysaste toteutui. Sadasta työikäisestä suomalaisesta 72 on siis töissä! - Samaa sataa työikäistä suomalaista kohden on tosin huollettavana 60 lasta tai eläkeläistä. Lisäksi tämä ns. huoltosuhde on ennusteiden valossa kulkemassa huonompaan suuntaan väestön ikääntyessä.

Meillä on nyt 150 000 työpaikkaa enemmän kuin vuoden 2016 alussa, se lienee laskelmiin perustuva fakta. Keski-Suomi oli pitkään pitkäaikaistyöttömien suhteen maan heikoimpien alueiden joukossa. Nyt kuitenkin myös tämä kehityssuunta on kääntynyt parempaan. Jyväskylän kehitystrendi on niin ikään parantunut. Kotikaupunkimme pärjää suhteellisen hyvin verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin.

Aktiivimalli on aikaansaanut aktiivisuutta. Toisaalta se nöyryyttää ihmisiä ja sopii ylipäätänsä hieman huonosti nykyisille työmarkkinoille, joilla työvoiman tarve ei vain kasva tarjonnan tahdissa. Joulun jälkeen saimme tiedon aktiivimalliin tulossa olevista lisävaihtoehdoista. Huhtikuun 2019 alusta esimerkiksi julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivisuutta. KYT:lle ja Uraverkoston toimijoille tämä on merkittävä positiivinen uutinen. Kannatti laittaa lausuntoja menemään! Uusi linjaus vaikuttaa Välittimen ja Koutsaamo 2. -hankkeiden ja erityisesti niiden asiakkaiden toimintaan.

Joululoman sanomalehtikatsausta tehdessäni havaitsin, että lähes kaikista aikamme ilmiöistä on tarjolla useita tulkintoja ja totuuksia. Näkökulmasta tai laskentatavoista ja käytetyistä tiedoista riippuen kansalaisten tuloerot ovat kasvaneet tai eivät ole kasvaneet. Työllisyystilanteen koheneminen ja työpaikkojen lisääntyminen voidaan nähdä joko maailman taloustilanteen tai hallituksen onnistuneiden toimien seurauksena, riippuen katsojan puoluekannasta.

Monimutkaisiin ilmiöihin ei ole olemassa selkeitä selityksiä! Suoraviivaiset totuudet kertovat lähinnä puutteellisista tiedoista ja moniarvoisuuden kieltämisestä. Tässä sudenkuopassa piilee pahimmillaan myös populismin siemen.

Tasavallan presidentti painotti uuden vuoden puheessaan kykyä sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Tätä asennetta ei mielestäni voi liiaksi korostaa!

Kansainvälistäkin huomiota herättänyt kahden vuoden perustulokokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa. Kokeilua on arvostelu sen yksipuolisesta koeasetelmasta, lyhyestä kestosta, koeryhmän pienuudesta ja etuuden verottomuudesta. Suomi on kuitenkin ollut kokeilun myötä edelläkävijän roolissa. Työttömistä työnhakijoista arvalla valitut 2000 osallistujaa saivat perustuloa kahden vuoden ajan 560 euroa kuukaudessa. Etu oli veroton ja vastikkeeton. Jos kokeiluun osallistuva työllistyi, hän sai palkan lisäksi pitää myös perustulon. Kokeiluun osallistuneiden kokemuksen mukaan tämä toi erityisesti henkistä vapautta ja turvallisuuden tunnetta.

Osatyökykyisten asema on edelleen huolestuttavalla tolalla. TEM:n selvityshenkilöiden Oivon ja Kerättären mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ajoissa työkyvyn heikkeneminen ja palveluiden tarve. Työkyvyn arviointiin, diagnosointiin ja hoitoon tulisi panostaa mm. lääkäreitä kouluttamalla. Osatyökykyiset tarvitsevat riittävän henkilökohtaisen tuen. Todellisiin palvelutarpeisiin vastaaminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa ovat maalaisjärkisiä perusasioita, mutta nähtävästi kuitenkin ikuisuuskysymyksiä. Ainakin ne ovat olleet tapetilla koko sen ajan, kun itse olen alaa seurannut (– opiskeluajat mukaan lukien 80-luvun puolivälistä lähtien).

Moninaisten totuuksien tiedon tulvasta on valitettavasti löydettävissä yksi ilmiö, josta kaikki ovat melkoisen samansuuntaisesti huolissaan. Se on suomalaisten yksinäisyys. Vaikka olemme monissa vertailuissa maailman onnellisinta kärkeä ja lapsemme käyvät maailman parhaita kouluja. Esimerkiksi professori Osmo Kontulan haastatteluraportin mukaan yksinäisyyttä kokevat yksin asuvat tuntevat tulevaisuuden pelkoa, masentuneisuutta, velkaantumista, köyhtymistä sekä kielteisiä tuntemuksia ja seurauksia kuten aloitekyvyttömyyttä ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Huhtikuun eduskuntavaalien keskusteluteemoja tulevat todennäköisesti olemaan talous ja työllisyys sekä vielä etenemistään odotteleva sote ja alkumetreillä oleva sosiaaliturvauudistus. Sosiaaliturvauudistusta pohjustettiin jo tämän vuoden alussa nostamalla pienimpiä etuuksia työmarkkinatuen kanssa samalle tasolle. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pitää tätä päätöstä päättyneen vuoden toiseksi parhaana uutisena. Sote uudistusta koskevat lait kiertävät vielä perustuslakivaliokunnan käsittelystä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, ennen kuin ne saadaan eduskunnan täysistunnon hyväksyttäviksi. Keski-Suomessa järjestöt ovat uudistuksessa aktiivisesti mukana. Valtakunnallista yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa tulee sen sijaan vielä tiivistää.

Tuli uudistuksessa käymään kuinka tahansa, palveluiden markkinoistuminen etenee edelleen. Järjestöjen roolia ja kolmannen sektorin palveluita tarvitsevien kansalaisten asemaa kirkastamaan käynnistyykin KYT:ssä Sakari Möttösen johdolla heti vuoden alussa selvitystyö.

Muita kevään vaaliteemoja tullevat olemaan ilmastonmuutos ja ehkäpä myös huoli syntyvyyden laskusta ja huoltosuhteesta sekä koulutuksen ja tutkimuksen tilasta. Keskusteluissa toivoisin teemoista riippumatta kuulevani luottamusta vahvistavaa dialogia ja pyrkimyksiä yksinäisyyden vähentämiseksi.

Stean uusi strategia julkistetaan 10.1. Lievän toiveikkaasti odotan siltä kiinnostavia avauksia ja viisaita näkemyksiä hyvinvoinnin edistämistyöhön. Saimmehan itsekin laittaa kortemme kekoon, kun STEA:n edustaja keskustelutti myös keskisuomalaista järjestöväkeä Matarasalissa syksyn kierroksellaan.

Lähtekäämme uuteen toimintavuoteen innolla, tekemään omaa osaamme kansalaistoiminnan mahdollistajana ja luottamuksen vahvistajana!

 

Työn iloa!
toivoo Raili Haaki, KYT ry:n toiminnanjohtaja

 

 

Yhdistystori on keskisuomalaisia järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoimintaa varten luotu verkkosivusto. Mitä Yhdistystori voi tarjota juuri sinulle…

…joka toimit yhdistyksessä? Rekisteröitymällä Yhdistystorille pääset osaksi Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan verkostoa ja saat Yhdistystorin palvelutarjonnan laajasti käyttöösi. Ilmoita tapahtumia, luo uutisia ja ajankohtaisia ilmoituksia tai kerro hankkeistasi ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksistasi. Voit helposti jakaa Yhdistystorilla julkaisemasi päivityksen omiin somekanaviisi. Yhdistystorilta saat vinkkejä ja ohjeistusta erilaisiin yhdistystoimintaan liittyviin asioihin.  Jos sinulla tai yhdistykselläsi on tiloja, joita voi vuokrata, kerro se Yhdistystorilla. Järjestötietopankista löytyy kansalais- ja yhdistystoimijoille suunnattu Toimeksi-tietopankki, jossa on laaja valikoima erilaisia oppaita ja työvälineitä. Yhdistystoimija, muista näkyä ja kuulua!

…joka opiskelet alaa, jossa tulet toimimaan lähellä järjestökentän rajapintoja tai vaikkapa yhdistystoiminnassa? Yhdistystorilta voit bongailla esimerkiksi harjoittelupaikkoja tai aiheen opinnäytetyöhön. Järjestöt ja oppilaitokset Jyväskylässä työskentelevät tiiviisti uusien yhteistyön rakenteiden ja käytänteiden luomiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi. Opiskelijalle erityistä hyötyä tuo myös Järjestötietopankki, josta löytyy koulutus-, luento- ja seminaarinmateriaaleja opintojen tueksi. Myös opiskelija hyötyy yhdistystoimijoille suunnatun Toimeksi-tietopankin sisällöstä: esimerkiksi yhteisöpedagogiopiskelija voi käyttää materiaaleja hyödyksi opinnoissaan.

…joka olet kansalainen? Kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä lukea Yhdistystorin sisältöä. Yhdistystorilta löytyy järjestötoimijoiden ilmoittamia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, tapahtumia sekä ajankohtaisia uutisia ja ilmoituksia. Etsitkö toimijaa, joka järjestää vertaisryhmätapaamisia, tai haluaisitko kenties liittyä jäseneksi johonkin yhdistykseen? Yhdistystorilta voit helposti katsoa, minkälaisia yhdistyksiä Keski-Suomen alueella toimii.

Klikkaa nyt itsesi tai yhteisösi Yhdistystorille! www.yhdistystori.fi

Teksti: Emilia Riikonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

Kirjoittaja opiskelee yhteisöpedagogiksi Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa, suorittaa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen järjestöpalveluissa sekä Mataralla ja opiskelee samalla ahkerasti myös Yhdistystorin käyttöä.

 

Viime keväänä Mataralle ilmeistyi uusi toimija kun nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamon (https://vahvistamo.fi/) Itä-Suomen toimisto aukesi Mataran B-käytävälle. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti, ja Vahvistamon erityisalaa on mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihde- sekä pelihaittatyö nuorisotyössä.

Nuorisoalan toimijoilla on tärkeä rooli nuorten kasvun tukemisessa ja oman paikan löytämisessä. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. Omien vahvuuksien tunnistaminen, arjen taidot, kuulluksi tuleminen sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja vahvistavat nuoren kokemusta omasta pärjäämisestä.

Vahvistamo on kolmen emojärjestön yhteistyön tulos: EHYT ry tuo mukanaan osaamiskeskukseen ehkäisevän päihdetyön ja pelikasvatuksen osaamista, Suomen Mielenterveysseura tuo pöytään vankkumattoman kokemuksensa mielen hyvinvoinnin edistämisestä ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi lisää soppaan taitonsa osallistaa nuoret oman hyvinvointinsa asiantuntijoiksi. Vahvistamon slogan onkin “vahvuus tehdään yhdessä”.

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville ohjaajille. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa, että paikallisesti. Uutena erikoisuutena osaamiskeskus tarjoaa koko nuorisoalan kentälle suunnatun verkkokoulutussarjan Vahvistamo Talk Show:n, jossa käsitellään Vahvistamon teemoja sivuavia, mutta peruskoulutuksista puuttuvia syventäviä aiheita. Ensimmäinen Vahvistamo Talk Show käsitteli ADHD-oireiden yhteyttä päihderiippuvuuden syntymisherkkyyteen. Show lähetettiin Oulusta marraskuussa ja sen tallenne on nyt katsottavissa (https://vahvistamo.fi/blog-post/vahvistamo-talk-show-adhd-ja-paihderiippuvuus-tallenne-katsottavissa-nyt/).

Paikallisesti osaamiskeskus luo alueellisia verkostoja sekä monimuotoisia ympäristöjä, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään tukea työn kehittämiseen kunkin alueen tarpeisiin. Käytännössä verkostotyö alkaa helmikuussa 2019, kun ensimmäinen “Vahvistaja-verkoston” valtakunnallinen tapaaminen järjestetään verkossa.

Keski- ja Itä-Suomen verkostokoordinaattori Nuppu Soanjärvi on kaikkien kunnallisen nuorisoalan työntekijöiden käytettävissä Vahvistamon teemojen puitteissa. Ollaan yhteyksissä - vahvuus tehdään yhdessä!

Kirjoittaja:

Nuppu Soanjärvi

verkostokoordinaattori

osaamiskeskus Vahvistamo

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 

Kädentaitojen kulttuurifuusioita, luontoaloihin tutustumista, uusia tuulia tuunaukseen, virkeyttä kulttuurista ja työbileitä!

Tätä kaikkea ja paljon muuta on nyt Jyväskylässä tarjolla työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Toiminnot ovat osa Välitin-kokonaisuutta, jossa Ekotuuri, Mä oon pihalla, Kufu, Työbileet ja Virkku kehittävät uusia toimintamenetelmiä työllistymisen edistämiseksi. Välitin kokonaisuutta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Hankekokonaisuuden toiminta alkoi keväällä ja kaikki osahankkeet ottavat nyt asiakkaita vastaan! Mikä näistä toiminnoista sopisi juuri sinulle?


Ekotuunari

Ekotuunari kokoaa yhteen tuunaamisesta ja kädentaidoista kiinnostuneita kädentaitajia. Heitä tuetaan omissa vahvuuksissaan, herätellään osallistujien sisäistä yrittäjyyttä sekä kannustetaan työllistymiseen osittain tai jopa kokonaan kädentaitoja käyttäen. Asiakkaaksi voit hakeutua joustavasti, oman aikataulusi mukaan. Ekotuunarin toteutuksesta vastaa Jyväskylä Katulähetys ry. Lisätietoja saat hankevastaava Raunalta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


KuFu

Kufussa eli Kädentaitojen kulttuurifuusiot – hankkeessa kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kädentaidoista kiinnostuneet henkilöt. Valmennuksessa tutustutaan kädentaitojen pientekniikoihin ja alan työllistymismahdollisuuksiin sekä pohditaan tapoja fuusioida omasta kulttuuristaan peräisin olevia uniikkeja kädentaitoja suomalaisen käsityö- ja designperinteen kanssa. Kufun ryhmiin on jatkuva haku, tervetuloa mukaan! Voit piipahtaa Kufun työpajalla Vapaudenkatu 8, (käynti Minna Canthin kadulta) tai ottaa yhteyttä Teijaan, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Hankkeen toteutuksesta vastaa Wari ry.


Mä oon pihalla

Mä oon pihalla vie puolestaan maahan muuttaneita luonnonystäviä ”metsään” tutustumaan suomalaiseen luontoon ja luontoalojen tarjoamiin työllistymismahdollisuuksiin. Samalla treenataan työnhakutaitoja sekä pyritään ennaltaehkäisemään työelämässä tapahtuvaa maahanmuuttajiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja vähentämään työnantajien ennakkoasenteita. Mä oon pihalla -toiminnan toteutuksesta vastaa Paremmin yhdessä ry. Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Annikaan, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Työbileet!

Työbileet -hanke vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on mallintaa ja testata ohjausmenetelmiä, joilla edistetään yrittäjämäistä tapaa työllistää itsensä. Työbileiden kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja yhteistyökumppaneita ovat pienet ja kasvuhakuiset yritykset. Työbileisiin voit hakeutua non-stoppina, katso lisätietoja tyobileet.com Työbileiden toteutuksesta vastaa INNOverkko Osuuskunta


Virkku

Virkun tavoitteena on nuorten työllistymisen tukeminen luovin keinoin luoville aloille. Virkku-tiimissä tutustutaan luovaan toimintaan ja alan työllistymismahdollisuuksiin sekä harjoitellaan taitoja käytännössä omien projektien muodossa. Tiimissä toteutettavat projektit paitsi tukevat osallistujien omaa työllistymistä, myös edistävät yleisesti luovia toimintamalleja ja kulttuurin kuluttamista. Tiimin voi suorittaa vapaaehtoisesti tai esimerkiksi työkokeiluna. Virkun toteutuksesta vastaa Jyväskylän Seudun Nuorisoseura ry. Lisätietoja voit kysellä Annalta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..


Välittimen välähdyksiä Mataralla

Mikäli hankkeiden toiminta kiinnostaa, voit tulla tutustumaan meihin loka-joulukuussa myös Välittimen Välähdyksiä Mataralla – tapahtumiin ja työpajoihin. Osallistuminen on ilmaista eikä sido mihinkään! Katso tapahtumat ja aiheet täältä:

Välittimen välähdyksiä Mataralla

Henna Takala

tiedottaja-assistentti

Välitin -hanke